Home » Posts tagged "method strozzapreti"

Strozzapreti-with-Scallops-and-Pesto Recipe

Strozzapreti-with-Scallops-and-Pesto, (strozzapreti con capesante e pesto) Preparation time : 40 minutes + 10 minutes cooking time Ingredients for 4 servings strozzapreti pasta 12